Salgs- og handelsbetingelser

Buketter fra Vildevioler sælges af: 

Vildevioler IVS
Bjørnholmsvej 23, 3500 Værløse

CVR 37150169

Aftalens indgåelse
Når du køber et abonnement på buketter fra Vilde Violer (også kaldet ”abonnementet”), indgår du aftale med Vilde Violer IVS.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail.

Forudsætninger for køb af abonnement

For at kunne abonnere på buketter fra Vilde Violer skal du have en gyldig og aktiv e-mailadresse. Du skal samtidig have adgang til et dankort eller et kreditkort til betaling af dit abonnement.

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Hvis dit dankort eller kreditkort er spærret eller udløbet, så modtager du et betalingslink pr. e-mail, som du kan benytte til at betale og opdatere dit dankort eller kreditkort.

Sådan fungerer dit abonnement
Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af dit abonnement, så er abonnementet fortløbende og fornyes automatisk i forbindelse med næste levering. I forbindelse med oprettelsen af abonnementet accepterer du således, at Vilde Violer automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hver gang abonnement fornyes.

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for.

Kampagnetilbud
Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement hos Vilde Violer kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud, eksempelvis en gratis levering. Hvis du tidligere har abonneret hos Vilde Violer, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud før tidligst seks måneder efter, at dit seneste abonnement er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af abonnementet.

Fortrydelsesret
Køb af buketter hos Vilde Violer er ikke omfattet af Forbrugeraftalelovens bestemmelse om fortrydelsesret, da der er tale om køb og levering af produkter med kort holdbarhedstid.

Opsigelse
Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den periode, som du har betalt for. Opsigelse af abonnementet sker på din profilside, som du får et link til i din kvitteringsmail.

Rettidig opsigelse af dit abonnement skal ske senest fire dage inden levering din næste buket. Når dit abonnement er opsagt efter ovenstående regler vil du ikke længere modtage buketter fra Vilde Violer.

Ændringer i tjenesten, vilkår og priser
Vilde Violer kan til enhver tid ændre på indholdet af abonnementet. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringen træder i kraft.

Vilde Violer kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil altid blive varslet via e-mail og vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Aftalen kan således opsiges i henhold til de almindelige opsigelsesregler med udgangen af din nuværende betalingsperiode uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

Vilde Violer kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne for abonnementet. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringen træder i kraft.

Persondata
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine persondata ved at benytte profilsiden på vildevioler.dk.

Elektronisk henvendelse
Ved oprettelsen af et abonnement hos Vilde Violer giver du os samtidig samtykke til, at vi må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold o.lign. vedr. abonnementet. Du bliver desuden automatisk tilmeldt nyhedsbrevet fra Vilde Violer, hvor vi vil fortælle dig om nye spændende tiltag.

Tvister
Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på info@vildevioler.dk.

Værløse, April 2018.