Om vores arbejde med bæredygtighed

Vildevioler er skabt med et ønske om at give en verden i bedre balance videre til vores børn. Vi tænker bæredygtighed i alle dele af vores arbejde.

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål er helt centrale i vores arbejde med bæredygtighed. De er en vigtig reference-ramme for os i vores dialog med kunder, kollegaer og medarbejdere. Vi arbejder specielt med følgende mål:
Anstændige jobs og økonomisk vækst (8)
Ansvarligt forbrug og produktion (12)
Klimaindsats (13)
Livet på land (15)
Partnerskaber for handling (17)

Vi dyrker økologiske blomster

Økologiske blomster betyder ingen sprøjtemidler i grundvandet og ingen rester af sprøjtemidler på vores blomster.

Vi sælger de mest bæredygtige blomster vi kan finde

Om vinteren hvor vi ikke selv kan dyrke økologiske blomster på vores mark, tilbyder vi vores kunder de mest bæredygtige blomster vi kan finde. Det kan være lokale blomstrende grene, økologiske tulipaner fra Holland eller blomster fra udlandet som er certificerede – f.eks. af Fairtrade eller MPS.

Vi modvirker blomsterspild

Vi har næsten intet spild af blomster. Vi sælger langt de fleste af vores blomster på bestilling, og høster/indkøber kun blomster til det, der er bestilt.

Vi bruger FSC-mærket papir og genbrugs-kasser

Vi pakker vores blomster i FSC-mærket papir og sender alle blomster afsted i genbrugs-kasser og -spande, som bruges igen og igen.

Vi sorterer alt affald

Vi sorterer alt affald i pap, plastik, papir, metal og glas – og alt grøntaffald komposteres til brug i marken.

Vi minimerer vores vandforbrug

Vi bruger vand til at vande vores mark i tørre perioder samt til at vaske vores spande og vaser. Vi har altid fokus på at bruge så lidt vand som muligt, både i marken og i værkstedet.

Vi bruger genbrugelige og nedbrydelige materialer i dekorationer

Vi har for eksempel et uld-produkt som alternativ til oasis. Oasis er er et næsten unedbrydeligt plastikmateriale der udleder mikroplast til vores renseanlæg og vandmiljø. Vi forsøger derfor altid at undgå oasis når det er muligt.

Vores tilkøbsprodukter er økologiske

Alle vores tilkøbsprodukter er økologiske – det gælder både vin og chokolade.

Vi spiser økologisk

Vi spiser økologisk på Stengården og vi tilbyder økologisk kaffe, te og chokolade til vores kunder og kursister.

Vi minimerer vores brug af kemi

Vi bruger mindst mulig kemi i vores produktion. Vi bruger kun svanemærkede rengøringsmidler i Blomstercafeen, vi bruger ingen konserveringsmidler til at forlænge levetiden af vores blomster og vi holder vores spande, sakse og vaser rene uden kemi – med knofedt, og rent vand.

Vi hjælper mennesker tilbage til arbejdslivet

Vi tilbyder praktikpladser til mennesker, der har brug for et roligt sted at starte arbejdslivet op igen – feks efter en periode med stress eller anden sygdom. Vores mål er altid at have mindst to virksomhedspraktikanter hos os, som hjælper os med nogle af praktiske opgaver – som lugning i marken og renholdelse af værkstedet.

Vi deltager i samfundsdebatten

Vi vil gerne i dialog med omverdenen og med blomsterbranchen om bæredygtighed. I 2019 stiftede vi sammen med Flor og Brede Havekiosk “Brancheforeningen for Bæredygtige Blomsterproducenter”. I 2021 er foreningen vokset til 11 medlemmer spredt over hele landet. Vi bruger foreningen som talerør for en mere bæredygtig blomsterbranche – og Marie som er formand for foreningen deltager løbende i interviews og debatter i aviser, blade, radio og TV.
I 2021 afholdt vi for første gang et webinar om blomster og bæredygtighed. Vi havde 8 oplægsholdere, som fortalte om status, udvikling og fremtid for bæredygtighed i blomsterbranchen. Webinaret havde ca 40 deltagere, primært fra blomsterbranchen.

Vores blomstermark

Langt størstedelen af de blomster, der sælges i Danmark er importeret fra steder i verden, hvor de sætter et massivt negativt fodaftryk både miljømæssigt og socialt.

Vildevioler er blandt de første i Danmark til at kunne levere økologiske lokalt dyrkede blomster. Det betyder ingen brug af sprøjtemidler og kunstgødning. Blomsterne dyrkes på den mest skånsomme måde for naturen, og marken er sæsonen igennem fødekilde til sommerfugle, bier og andre insekter. En høj grad af biodiversitet er også en god måde at undgå plantesygdomme.

Da vores blomster er dyrket på friland og kun skal transporteres en kort vej til vores kunder i nærområdet, er de et klimavenligt alternativ til traditionelt producerede blomster, som ofte transporteres tusindvis af kilometer, før de lander i vores stuer. Samtidig holder blomsterne også længe i vasen, fordi vi kan levere blomsterne dagen efter de er plukket.

Naturen som inspiration

Vi elsker at være i naturen, som bringer os sjælefred og inspiration. Derfor bruger vi også gerne materialer fra gårdens hegn og krat i vores binderi. Vi er vilde med vilde blomster og bruger ofte grene og græsser i vores buketter og dekorationer.

Når vi arbejder med buketter forsøger vi at give de enkelte blomster luft, så de kan udfolde sig som de dronninger, de er. Vi søger et udtryk som er let, naturligt og lækkert selvfølgelig.

Hvad dyrker vi?

Vi dyrker løgplanter (tulipaner og narcisser), stauder (flerårige planter) og sommerblomster på vores marker. De fleste af vores planter blomster i perioden april-oktober, som også er vores højsæson for bryllupper og fest.

Vinter på marken

Om vinteren hvor vores egen blomstermark ligger brun eller snedækket hen, sælger vi miljøcertificerede blomster fra andre avlere. Vi køber primært fra avlere som er MPS A eller Fairtrade certificerede.

Certificeringerne stiller meget specifikke krav både til arbejdsmiljø, til brug af sprøjtemidler og kunstgødning, håndtering af affald og spildevand og også til bevarelse af jordens frugtbarhed, natur på arealerne mm. Samtidig kan blomsterne spores tilbage til de konkrete avlere, og det giver os en mulighed for at gå i dialog med dem om dyrkningsmetoder mv.

Økologiske blomster vil dog altid være vores førstevalg og målet er, at vi med tiden kan tilbyde 100 pct økologiske blomster hele året.

Vildevioler ApS - Bjørnsholmvej 23 - 3500 Værløse - CVR: 37150169 - Telefon: 42727064 - Email: info@vildevioler.dk | Salgsbetingelser 2022